Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000853
18
24
32
33
51
53
36
Giá Trị Jackpot 1
65,383,604,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,348,904,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65,383,604,850đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,348,904,850đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 668 500,000đ
Giải ba 3 số 15,243 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000852
06
23
34
48
50
55
02
Giá Trị Jackpot 1
62,243,461,200đ

Giá Trị Jackpot 2
4,823,636,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,243,461,200đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,823,636,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 616 500,000đ
Giải ba 3 số 14,140 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000851
14
15
18
20
27
35
31
Giá Trị Jackpot 1
59,309,461,650đ

Giá Trị Jackpot 2
4,497,636,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59,309,461,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,497,636,900đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 850 500,000đ
Giải ba 3 số 18,681 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000850
13
23
25
30
35
44
08
Giá Trị Jackpot 1
56,487,021,150đ

Giá Trị Jackpot 2
4,184,032,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,487,021,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,184,032,400đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 841 500,000đ
Giải ba 3 số 16,495 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000849
12
22
28
34
53
54
40
Giá Trị Jackpot 1
54,468,180,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,959,716,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54,468,180,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,959,716,750đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 593 500,000đ
Giải ba 3 số 14,227 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000848
08
22
25
27
39
50
28
Giá Trị Jackpot 1
52,053,289,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,691,395,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,053,289,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,691,395,500đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 846 500,000đ
Giải ba 3 số 16,361 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000847
09
13
23
36
38
54
21
Giá Trị Jackpot 1
49,872,652,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,449,102,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,872,652,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,449,102,600đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 657 500,000đ
Giải ba 3 số 14,912 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000846
01
03
23
24
43
48
31
Giá Trị Jackpot 1
47,768,959,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,215,358,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,768,959,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,215,358,900đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 590 500,000đ
Giải ba 3 số 13,363 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...