Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000592
18
23
38
41
44
55
40
Giá Trị Jackpot 1
40,169,779,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,404,733,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,169,779,500đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,404,733,450đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 566 500,000đ
Giải ba 3 số 10,784 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000591
11
18
21
22
30
55
35
Giá Trị Jackpot 1
38,329,212,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,200,226,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,329,212,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,200,226,050đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 532 500,000đ
Giải ba 3 số 12,263 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000590
04
16
17
20
27
44
30
Giá Trị Jackpot 1
36,527,178,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,370,405,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,527,178,450đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,370,405,800đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 551 500,000đ
Giải ba 3 số 10,905 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000589
11
22
24
27
43
54
45
Giá Trị Jackpot 1
34,760,092,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,174,062,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,760,092,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,174,062,900đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 593 500,000đ
Giải ba 3 số 10,728 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000588
16
28
33
41
42
54
12
Giá Trị Jackpot 1
33,193,526,250đ

Giá Trị Jackpot 2
3,195,783,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,193,526,250đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,195,783,850đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 459 500,000đ
Giải ba 3 số 9,400 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000587
14
22
25
39
41
52
17
Giá Trị Jackpot 1
31,431,471,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,159,052,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,431,471,600đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,159,052,400đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 411 500,000đ
Giải ba 3 số 8,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000586
04
08
21
24
26
47
43
Giá Trị Jackpot 1
58,284,817,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,217,550,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 58,284,817,050đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,217,550,100đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 719 500,000đ
Giải ba 3 số 15,609 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000585
02
11
31
37
43
55
14
Giá Trị Jackpot 1
Đang cập nhập... đ

Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số ... ...đ
Jackpot 2 5 số + power ... ...đ
Giải nhất 5 số ... 40,000,000đ
Giải nhì 4 số ... 500,000đ
Giải ba 3 số ... 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...