Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000728
33
36
38
42
43
46
03
Giá Trị Jackpot 1
62,757,436,800đ

Giá Trị Jackpot 2
4,613,313,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,757,436,800đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,613,313,500đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 756 500,000đ
Giải ba 3 số 14,865 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000727
04
30
32
39
41
53
42
Giá Trị Jackpot 1
60,427,002,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,354,376,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 60,427,002,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,354,376,300đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 599 500,000đ
Giải ba 3 số 13,789 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000726
18
31
32
46
50
52
28
Giá Trị Jackpot 1
57,772,834,500đ

Giá Trị Jackpot 2
4,059,468,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,772,834,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,059,468,800đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 622 500,000đ
Giải ba 3 số 14,714 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000725
19
32
38
40
45
48
02
Giá Trị Jackpot 1
55,087,218,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,761,067,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55,087,218,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,761,067,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 732 500,000đ
Giải ba 3 số 13,751 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000724
03
06
31
40
47
54
08
Giá Trị Jackpot 1
52,849,603,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,512,443,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,849,603,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,512,443,150đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 623 500,000đ
Giải ba 3 số 12,909 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000723
11
17
25
29
45
48
53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 805 500,000đ
Giải ba 3 số 16,641 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000722
02
28
30
43
44
55
22
Giá Trị Jackpot 1
48,237,615,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,647,230,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,237,615,300đ
Jackpot 2 5 số + power 2 2,323,615,375đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 524 500,000đ
Giải ba 3 số 12,180 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000721
09
18
24
43
44
50
15
Giá Trị Jackpot 1
45,524,219,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,345,742,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,524,219,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,345,742,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 600 500,000đ
Giải ba 3 số 13,433 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...