Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000858
06
11
14
21
30
32
22
Giá Trị Jackpot 1
35,002,371,900đ

Giá Trị Jackpot 2
4,182,634,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,002,371,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,182,634,500đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 476 500,000đ
Giải ba 3 số 10,469 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000857
06
21
24
41
50
53
13
Giá Trị Jackpot 1
33,425,088,600đ

Giá Trị Jackpot 2
4,007,380,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,425,088,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,007,380,800đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 423 500,000đ
Giải ba 3 số 9,501 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000856
17
18
28
40
49
54
16
Giá Trị Jackpot 1
31,734,697,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,819,559,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,734,697,800đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,819,559,600đ
Giải nhất 5 số 2 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 344 500,000đ
Giải ba 3 số 8,107 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000855
04
07
22
33
40
49
39
Giá Trị Jackpot 1
71,024,943,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,626,815,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 71,024,943,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,626,815,400đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 660 500,000đ
Giải ba 3 số 14,859 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000854
07
17
31
43
45
49
52
Giá Trị Jackpot 1
68,288,184,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,322,731,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 68,288,184,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,322,731,050đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 834 500,000đ
Giải ba 3 số 17,796 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000853
18
24
32
33
51
53
36
Giá Trị Jackpot 1
65,383,604,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,348,904,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65,383,604,850đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,348,904,850đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 668 500,000đ
Giải ba 3 số 15,243 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000852
06
23
34
48
50
55
02
Giá Trị Jackpot 1
62,243,461,200đ

Giá Trị Jackpot 2
4,823,636,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,243,461,200đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,823,636,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 616 500,000đ
Giải ba 3 số 14,140 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000851
14
15
18
20
27
35
31
Giá Trị Jackpot 1
59,309,461,650đ

Giá Trị Jackpot 2
4,497,636,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59,309,461,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,497,636,900đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 850 500,000đ
Giải ba 3 số 18,681 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...