Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
99
   4.44% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Bến Tre đến Ngày 23/07/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

72 3 Ngày - 3 lần
93 3 Ngày - 3 lần
60 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 3 lần
80 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

43     35 lần
75     21 lần
45     19 lần
49     18 lần
47     17 lần
97     17 lần
51     16 lần
73     16 lần
55     13 lần
69     12 lần
00     11 lần
87     11 lần
98     11 lần
26     10 lần
77     9 lần
81     9 lần
21     8 lần
44     8 lần
94     8 lần
16     7 lần
31     7 lần
32     7 lần
50     7 lần
54     7 lần
59     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

99 4 Lần Tăng 1
72 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 2
93 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

79 5 Lần Tăng 1
23 4 Lần Giảm 1
25 4 Lần Giảm 1
52 4 Lần Tăng 1
53 4 Lần Không tăng
76 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Tăng 1
93 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Không tăng
96 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 10 Lần Không tăng
17 10 Lần Tăng 1
60 10 Lần Tăng 1
72 10 Lần Tăng 1
76 10 Lần Giảm 1
10 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Không tăng
24 9 Lần Không tăng
56 9 Lần Không tăng
64 9 Lần Không tăng
74 9 Lần Giảm 1
81 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 5
0 8 Lần 1
11 Lần 6
1 4 Lần 1
7 Lần 2
2 12 Lần 5
6 Lần 3
3 13 Lần 2
3 Lần 1
4 6 Lần 3
6 Lần 0
5 8 Lần 0
13 Lần 6
6 11 Lần 3
10 Lần 3
7 6 Lần 1
9 Lần 1
8 9 Lần 3
15 Lần 1
9 13 Lần 3
Dò Vé Số tự Động !...