Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   3.70% (5 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   2.96% (4 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 18/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

52 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36     13 lần
20     12 lần
51     9 lần
69     9 lần
72     9 lần
08     8 lần
33     8 lần
71     8 lần
77     8 lần
19     7 lần
24     7 lần
59     7 lần
83     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Tăng 3
80 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 7 Lần Không tăng
10 6 Lần Giảm 2
53 6 Lần Tăng 1
66 6 Lần Không tăng
16 5 Lần Giảm 1
28 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Tăng 1
52 5 Lần Tăng 1
57 5 Lần Giảm 1
61 5 Lần Tăng 2
73 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng
81 5 Lần Không tăng
91 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 15 Lần Tăng 1
10 14 Lần Tăng 1
66 14 Lần Không tăng
83 14 Lần Không tăng
28 13 Lần Không tăng
41 13 Lần Không tăng
73 13 Lần Không tăng
81 13 Lần Không tăng
15 12 Lần Không tăng
16 12 Lần Giảm 1
17 12 Lần Không tăng
18 12 Lần Không tăng
57 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 18 Lần 4
16 Lần 5
1 16 Lần 4
12 Lần 3
2 12 Lần 1
11 Lần 0
3 13 Lần 2
14 Lần 5
4 16 Lần 7
17 Lần 2
5 16 Lần 3
15 Lần 5
6 13 Lần 9
12 Lần 1
7 10 Lần 3
11 Lần 1
8 12 Lần 4
16 Lần 8
9 9 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...