Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.96% (4 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   2.96% (4 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 23/06/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

33 2 Ngày - 3 lần
46 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 3 lần
70 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09     15 lần
18     14 lần
75     12 lần
11     10 lần
14     10 lần
26     9 lần
93     8 lần
67     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Tăng 1
49 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

40 7 Lần Tăng 1
10 6 Lần Không tăng
29 6 Lần Không tăng
54 6 Lần Không tăng
64 6 Lần Giảm 1
92 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 15 Lần Tăng 1
46 14 Lần Không tăng
54 14 Lần Không tăng
01 13 Lần Tăng 2
08 13 Lần Không tăng
33 13 Lần Tăng 1
48 13 Lần Tăng 1
64 13 Lần Không tăng
74 13 Lần Không tăng
77 13 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 5
0 20 Lần 3
14 Lần 8
1 8 Lần 1
12 Lần 3
2 13 Lần 6
15 Lần 3
3 10 Lần 0
16 Lần 3
4 19 Lần 6
11 Lần 1
5 13 Lần 3
10 Lần 1
6 13 Lần 4
16 Lần 3
7 12 Lần 2
14 Lần 3
8 11 Lần 0
11 Lần 3
9 16 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...