Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)

00
   3.33% (3 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 18/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

03 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32     23 lần
60     21 lần
28     16 lần
98     15 lần
15     14 lần
21     14 lần
42     13 lần
56     13 lần
58     11 lần
59     11 lần
33     10 lần
64     10 lần
14     9 lần
19     9 lần
29     9 lần
31     9 lần
37     9 lần
39     9 lần
38     8 lần
72     8 lần
92     8 lần
12     7 lần
22     7 lần
34     7 lần
43     7 lần
50     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 3 Lần Không tăng
03 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 7 Lần Tăng 1
00 5 Lần Không tăng
07 5 Lần Không tăng
99 5 Lần Không tăng
10 4 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

77 11 Lần Tăng 1
10 10 Lần Không tăng
38 10 Lần Không tăng
93 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
02 9 Lần Tăng 1
30 9 Lần Tăng 2
48 9 Lần Tăng 2
01 8 Lần Không tăng
03 8 Lần Tăng 1
31 8 Lần Không tăng
41 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
69 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 0
0 7 Lần 1
9 Lần 1
1 10 Lần 4
6 Lần 1
2 4 Lần 1
5 Lần 3
3 13 Lần 6
12 Lần 4
4 4 Lần 2
7 Lần 3
5 8 Lần 2
9 Lần 2
6 13 Lần 4
12 Lần 4
7 14 Lần 2
8 Lần 0
8 8 Lần 3
11 Lần 4
9 9 Lần 1
Dò Vé Số tự Động !...