Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Lạt (theo lô)

09
   4.44% (4 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   4.44% (4 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   3.33% (3 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   6.67% (6 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 26/03/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

83 5 Ngày - 6 lần
09 2 Ngày - 3 lần
12 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

78     22 lần
38     21 lần
77     18 lần
10     16 lần
94     16 lần
02     15 lần
05     15 lần
24     15 lần
55     15 lần
85     15 lần
59     14 lần
75     14 lần
64     13 lần
67     12 lần
11     11 lần
28     11 lần
49     11 lần
07     10 lần
23     10 lần
19     9 lần
60     9 lần
06     8 lần
25     8 lần
26     8 lần
27     8 lần
47     8 lần
53     8 lần
80     8 lần
92     8 lần
01     7 lần
17     7 lần
34     7 lần
35     7 lần
56     7 lần
72     7 lần
90     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

83 6 Lần Tăng 1
09 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 2
62 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

83 7 Lần Tăng 1
32 5 Lần Không tăng
09 4 Lần Tăng 1
13 4 Lần Không tăng
31 4 Lần Không tăng
52 4 Lần Tăng 2
61 4 Lần Giảm 2
66 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Giảm 1
73 4 Lần Tăng 1
97 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 12 Lần Không tăng
32 11 Lần Tăng 1
13 10 Lần Không tăng
52 10 Lần Tăng 2
61 10 Lần Giảm 1
11 9 Lần Giảm 1
22 9 Lần Không tăng
66 9 Lần Tăng 1
70 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Tăng 1
84 9 Lần Không tăng
98 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 7 Lần 1
6 Lần 1
1 10 Lần 0
5 Lần 0
2 13 Lần 3
10 Lần 1
3 16 Lần 5
14 Lần 4
4 9 Lần 4
9 Lần 5
5 5 Lần 0
12 Lần 3
6 4 Lần 0
9 Lần 2
7 7 Lần 2
12 Lần 1
8 8 Lần 1
7 Lần 0
9 11 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...