Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

01
0.74% (1 lượt)
02
0.74% (1 lượt)
03
2.96% (4 lượt)
04
0.74% (1 lượt)
06
1.48% (2 lượt)
07
1.48% (2 lượt)
08
1.48% (2 lượt)
10
2.22% (3 lượt)
11
0.74% (1 lượt)
12
0.74% (1 lượt)
13
1.48% (2 lượt)
14
1.48% (2 lượt)
15
0.74% (1 lượt)
16
0.74% (1 lượt)
17
1.48% (2 lượt)
19
0.74% (1 lượt)
21
2.96% (4 lượt)
22
3.70% (5 lượt)
23
2.22% (3 lượt)
25
1.48% (2 lượt)
26
0.74% (1 lượt)
27
0.74% (1 lượt)
29
0.74% (1 lượt)
30
0.74% (1 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
1.48% (2 lượt)
33
1.48% (2 lượt)
34
0.74% (1 lượt)
35
0.74% (1 lượt)
36
1.48% (2 lượt)
37
1.48% (2 lượt)
38
0.74% (1 lượt)
39
1.48% (2 lượt)
40
0.74% (1 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
43
1.48% (2 lượt)
44
0.74% (1 lượt)
45
1.48% (2 lượt)
46
1.48% (2 lượt)
47
1.48% (2 lượt)
48
0.74% (1 lượt)
49
2.22% (3 lượt)
50
0.74% (1 lượt)
51
0.74% (1 lượt)
52
1.48% (2 lượt)
54
2.22% (3 lượt)
55
2.22% (3 lượt)
56
0.74% (1 lượt)
59
0.74% (1 lượt)
61
0.74% (1 lượt)
62
0.74% (1 lượt)
63
2.22% (3 lượt)
65
1.48% (2 lượt)
66
0.74% (1 lượt)
67
2.22% (3 lượt)
68
1.48% (2 lượt)
70
0.74% (1 lượt)
71
0.74% (1 lượt)
73
0.74% (1 lượt)
75
1.48% (2 lượt)
76
0.74% (1 lượt)
77
1.48% (2 lượt)
78
0.74% (1 lượt)
79
0.74% (1 lượt)
80
1.48% (2 lượt)
81
0.74% (1 lượt)
83
0.74% (1 lượt)
84
0.74% (1 lượt)
85
0.74% (1 lượt)
86
1.48% (2 lượt)
87
0.74% (1 lượt)
88
0.74% (1 lượt)
89
0.74% (1 lượt)
90
1.48% (2 lượt)
91
1.48% (2 lượt)
92
0.74% (1 lượt)
93
0.74% (1 lượt)
94
0.74% (1 lượt)
95
0.74% (1 lượt)
97
1.48% (2 lượt)
98
0.74% (1 lượt)
99
2.22% (3 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 18/06/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58  ( 26 ngày )
28  ( 21 ngày )
72  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
09  ( 7 ngày )
20  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

03 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

22 ( 4 Lần ) Giảm 1
03 ( 3 Lần ) Không tăng
10 ( 3 Lần ) Không tăng
63 ( 3 Lần ) Tăng 2
07 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 2
14 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Không tăng
21 ( 2 Lần ) Tăng 1
41 ( 2 Lần ) Không tăng
47 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Giảm 1
52 ( 2 Lần ) Tăng 2
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
55 ( 2 Lần ) Tăng 1
67 ( 2 Lần ) Không tăng
91 ( 2 Lần ) Tăng 1
99 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

22 ( 6 Lần ) Không tăng
03 ( 5 Lần ) Không tăng
23 ( 5 Lần ) Không tăng
49 ( 5 Lần ) Không tăng
21 ( 4 Lần ) Tăng 1
46 ( 4 Lần ) Không tăng
54 ( 4 Lần ) Tăng 1
55 ( 4 Lần ) Tăng 1
63 ( 4 Lần ) Tăng 2
67 ( 4 Lần ) Tăng 1
99 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 2
0 6 Lần 1
12 Lần 1
1 10 Lần 1
9 Lần 2
2 11 Lần 2
7 Lần 1
3 10 Lần 3
8 Lần 1
4 7 Lần 2
7 Lần 2
5 7 Lần 1
10 Lần 2
6 5 Lần 1
2 Lần 2
7 11 Lần 1
6 Lần 0
8 6 Lần 1
10 Lần 1
9 8 Lần 1
Dò Vé Số tự Động !...