XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Bảy - 18/03/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
18 24 32
33 51 53
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 65,38 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,35 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 668 500.000đ
3 số 15,243 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
65.383.604.850 đ
www.vesomyhanh.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ