XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 13/10/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
20 34 37
39 41 42
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 27,80 tỷ
5 số 14 10 Triệu
4 số 822 300.000đ
3 số 15,428 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 27.804.912.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ